ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ 

 1. 40ωρο, 5θημερο, 8ωρο με κυλιόμενο ρεπό (ΑΡΘΡΟ 6   Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.   4/2/84).
 2. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές   (ΑΡΘΡΟ 6   Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.   9/6/93).
 3. Σε περίπτωση γέννησης παιδ ιού, ο πατέρας δικαιούται 2 μέρες άδεια με αποδοχές  ΡΘΡΟ 10   Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.   23/5/00).
 4. Οι εργαζόμενες μητέρες, δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού , το υπόλοιπες  9 μετά τον τοκετό .Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται  μετά τον τοκετό, ώσπου να συμπληρωθούν 17 εβδομάδες (ΑΡΘΡΟ 7  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 23/05/00).
 5. Οι εργαζόμενες  μητέρες, δικαιούνται εναλλακτικώς του συζύγου, για την φροντίδα ανατροφής του παιδιού τους, να διακόπτουν την εργασία τους 1 ώρα νωρίτερα ή να προσέρχονται κατά 1  ώρα αργότερα , για 30 μήνες μετά  τον τοκετό, όπως επίσης η μείωση του χρόνου μπορεί να οριστεί σε 2 ώρες για 1 χρόνο  και 1 ώρα για 6 και πλέον μήνες μετά τον τοκετό. Το  μειωμένο ωράριο θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (ΑΡΘΡΟ 8   Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.   23/5/00).
 6. Και οι δυο γονείς , εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει 1  χρόνο στην εργασία τους , δικαιούνται 3 ½  μήνες άδεια άνευ αποδοχών , μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει ηλικία 3 ½ ετών. Την άδεια αυτή δεν μπορούν να κάνουν χρήση ταυτόχρονα και οι δυο γονείς  (ΑΡΘΡΟ 25 του νόμου  2639/98).
 7. Ο ένας από τους δυο εργαζόμενους γονείς που έχουν παιδιά τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάσουν ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία του, για να επισκεφτεί το σχολείο των παιδιών του .Η άδεια αυτή είναι ,με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 ήμερες το χρόνο (ΑΡΘΡΟ  9  νόμος   1483/84).
 8. Στην περίπτωση ασθένειας ανήλικων παιδιών , ή άλλων μελών της οικογένειας οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 6 εργάσιμες μέρες κάθε χρόνο (ΑΡΘΡΟ  7  νόμος   1483/84).
 9. Γονείς που έχουν παιδιά , ανάπηρα  ή προβληματικά , δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά 1  ώρα την ημέρα άνευ αποδοχών , για να μπορούν  να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις ειδικές φροντίδες των παιδιών αυτών . Σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 50 εργαζόμενους  (ΑΡΘΡΟ  8  νόμος   1483/84).
 10. Ο εργοδότης για τους γονείς που έχουν παιδιά μέχρι 16 ετών, ή άνω των 16 με βαριά ή χρόνια ασθένεια , είναι υποχρεωμένος κατά τον προγραμματισμό των αδειών να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των γονιών αυτών κατά προτεραιότητα.
 11. Στους εργαζόμενους –ες  που έχουν χηρέψει και στον  άγαμο-η γονέα , που έχουν την επιμέλεια του παιδιού , χορηγείται  άδεια με αποδοχές  6 εργάσιμων ημερών  το χρόνο.  Γονέας με 3 ή περισσότερα  παιδιά 8 εργάσιμες ημέρες (το παιδί μέχρι 12 ετών) (ΑΡΘΡΟ 7  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε  15/04/02).
 12. Στους εργαζόμενους , χορηγείται άδεια 2 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου , τεκνών, γονέων και αδερφών      (ΑΡΘΡΟ 9   Ε.Γ.Σ.Σ.Ε  15/04/02).
 13. Επίδομα γάμου 10%  (ΑΡΘΡΟ  20  παρ. 2 νόμος 1849/89).
 14. Επίδομα ταμειακών λαθών 5%   (Σ.Σ.Ε  29/5/89).
 15. Επίδομα για 10 χρόνια  στον ίδιο εργοδότη 5%  (Σ.Σ.Ε  20/5/99).
 16. Επίδομα μετά το 3ο παιδί 5%  (Σ.Σ.Ε  24/7/89).
 17. Διάλειμμα 20 λεπτών , που θεωρείται και αμείβεται ως εργάσιμος  χρόνος(Σ.Σ.Ε  19/7/2002).