ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ  (online αίτηση)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, 

εκτυπώστε και συμπληρώστε  μια από τις παρακάτω πάγιες 

εντολές,  για την συνδρομή σας στο σωματείο.

Η υπογεγραμμένη εντολή θα πρέπει να σταλεί στην ταχυδρομική θυρίδα του σωματείου!

Υποσελίδες (1): ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ
Ċ
Union Man,
1 Νοε 2019, 8:32 π.μ.
Ċ
Union Man,
1 Νοε 2019, 8:33 π.μ.
Ċ
Union Man,
1 Νοε 2019, 8:33 π.μ.
Ċ
Union Man,
1 Νοε 2019, 8:33 π.μ.
Comments