ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ  (online αίτηση)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, 

εκτυπώστε και συμπληρώστε  μια από τις παρακάτω πάγιες 

εντολές,  για την συνδρομή σας στο σωματείο.

Η υπογεγραμμένη εντολή θα πρέπει να σταλεί στο σωματείο !

Υποσελίδες (1): ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ
Ċ
Union Man,
10 Μαΐ 2012, 12:51 μ.μ.
Ċ
Union Man,
10 Μαΐ 2012, 12:53 μ.μ.
Comments