Ιούλιος

Ιούλιος 2011 Συμπαράσταση - Διαμαρτυρία


Τετράωρη στάση εργασίας στην αποθήκη της περιφέρειας Τρικάλων, Παρασκευή  08.07.11 από 10:00 έως 14:00, για την συμπαράσταση - διαμαρτυρία στην  άδικη απόλυση του συναδέλφου μας Παναγιώτου Ευσταθίου