ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ

 1. 40ωρο, 5θημερο, 8ωρο με κυλιόμενο ρεπό (ΑΡΘΡΟ 6 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 4/2/84).

 2. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές (ΑΡΘΡΟ 6 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 9/6/93).

 3. Σε περίπτωση γέννησης παιδ ιού, ο πατέρας δικαιούται 2 μέρες άδεια με αποδοχές ΡΘΡΟ 10 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 23/5/00).

 4. Οι εργαζόμενες μητέρες, δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού , το υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό .Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώσπου να συμπληρωθούν 17 εβδομάδες (ΑΡΘΡΟ 7 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 23/05/00).

 5. Οι εργαζόμενες μητέρες, δικαιούνται εναλλακτικώς του συζύγου, για την φροντίδα ανατροφής του παιδιού τους, να διακόπτουν την εργασία τους 1 ώρα νωρίτερα ή να προσέρχονται κατά 1 ώρα αργότερα , για 30 μήνες μετά τον τοκετό, όπως επίσης η μείωση του χρόνου μπορεί να οριστεί σε 2 ώρες για 1 χρόνο και 1 ώρα για 6 και πλέον μήνες μετά τον τοκετό. Το μειωμένο ωράριο θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (ΑΡΘΡΟ 8 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 23/5/00).

 6. Και οι δυο γονείς , εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο στην εργασία τους , δικαιούνται 3 ½ μήνες άδεια άνευ αποδοχών , μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει ηλικία 3 ½ ετών. Την άδεια αυτή δεν μπορούν να κάνουν χρήση ταυτόχρονα και οι δυο γονείς (ΑΡΘΡΟ 25 του νόμου 2639/98).

 7. Ο ένας από τους δυο εργαζόμενους γονείς που έχουν παιδιά τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάσουν ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία του, για να επισκεφτεί το σχολείο των παιδιών του .Η άδεια αυτή είναι ,με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 ήμερες το χρόνο (ΑΡΘΡΟ 9 νόμος 1483/84).

 8. Στην περίπτωση ασθένειας ανήλικων παιδιών , ή άλλων μελών της οικογένειας οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 6 εργάσιμες μέρες κάθε χρόνο (ΑΡΘΡΟ 7 νόμος 1483/84).

 9. Γονείς που έχουν παιδιά , ανάπηρα ή προβληματικά , δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα την ημέρα άνευ αποδοχών , για να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις ειδικές φροντίδες των παιδιών αυτών . Σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 50 εργαζόμενους (ΑΡΘΡΟ 8 νόμος 1483/84).

 10. Ο εργοδότης για τους γονείς που έχουν παιδιά μέχρι 16 ετών, ή άνω των 16 με βαριά ή χρόνια ασθένεια , είναι υποχρεωμένος κατά τον προγραμματισμό των αδειών να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των γονιών αυτών κατά προτεραιότητα.

 11. Στους εργαζόμενους –ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα , που έχουν την επιμέλεια του παιδιού , χορηγείται άδεια με αποδοχές 6 εργάσιμων ημερών το χρόνο. Γονέας με 3 ή περισσότερα παιδιά 8 εργάσιμες ημέρες (το παιδί μέχρι 12 ετών) (ΑΡΘΡΟ 7 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 15/04/02).

 12. Στους εργαζόμενους , χορηγείται άδεια 2 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου , τεκνών, γονέων και αδερφών (ΑΡΘΡΟ 9 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 15/04/02).

 13. Επίδομα γάμου 10% (ΑΡΘΡΟ 20 παρ. 2 νόμος 1849/89).

 14. Επίδομα ταμειακών λαθών 5% (Σ.Σ.Ε 29/5/89).

 15. Επίδομα για 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη 5% (Σ.Σ.Ε 20/5/99).

 16. Επίδομα μετά το 3ο παιδί 5% (Σ.Σ.Ε 24/7/89).

 17. Διάλειμμα 20 λεπτών , που θεωρείται και αμείβεται ως εργάσιμος χρόνος(Σ.Σ.Ε 19/7/2002).