ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΗ Σ.Σ.Ε 2014

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σ.Σ.Ε. (17-3-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΣ.Σ.Ε.

(α/α 69) ΕΣ76,77,78 http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7291.pdf