ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ (online αίτηση)

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ (online αίτηση)

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας,

εκτυπώστε και συμπληρώστε μια από τις παρακάτω πάγιες

εντολές, για την συνδρομή σας στο σωματείο.

Η υπογεγραμμένη εντολή θα πρέπει να σταλεί στην ταχυδρομική θυρίδα του σωματείου!